LLISTAT ALFABÈTIC D'AUTORS QUE HAN PUBICAT A EMBOSCALL

En (re)construcció

A

Abirat del Conflent (veg. Brasó i Rius, Anna)

Aguilà Ducet, Esperanza

Alcántara Buguñá, Anna Maria

Aumatell Molas, Jesús

B

Ballester, Rosina

Bayot, Carme

Bladé i Barceló, Cèsar

Bosch, Ramon

Brasó i Rius, Anna

C

Cabot, Pilar

Cañellas, Montserrat

camacho grau, joan josep

Carrillo Sánchez, Maria Dolors

Carbonell Amenós, Àngel

Cervera Nogués, Jordi

Casas Llimós, Daniel

Cid, Felip

Clapés Flaqué, Andreu

Clapés Flaqué, Antoni

Costa Vilatimó, Montserrat

Custodi, Àngel (veg. Rodríguez Lozano, Àngel)

D

Diez, Xavier

Dusabe, Firmin

E  
F

Fàbregas Puigcorber, Dolors

Fanés, Paco

Ferran Valls, Josep

Ferrer Garcia, Júlia

Farrés, Ramon

Ferret, Antoni

Figuerola i Aldrofeu, Miquel

Font, Maria

G

Gener Galin, Pau

Giménez-Frontín, José Luis

Giralt, Salvador

Gonzàlez Ortensi, Laura

H Holzer, Ximena
I Iborra i Plans, Roser
J Jurado Ramos, Félix
K  
L

La Monica, Antonella

Latorre, M. Lluïsa

M

Mas, Montserrat

Masana i Soler, Heribert

Mirabete, Ricard

Monton, Ramon

Morera Rusiñol, Carme

Muntané, Miquel-Lluís

N

Navarret, Alfons

Noguer, Rosa M.

O Oliva, Sergi
P

Pagès, Carme

Passola, Tònia

Puig i Moreno, Gentil

Pujol, Xevi

Q Queralt, Manel
R

Rasche Verdú, Conchita

Riera, Josep

Rodríguez Lozano, Àngel

Rosanes-Creus, Pep

Rossell, Benet

Rotllant, Antoni

S Sala, Jordi
T

Tona, David

Tornafoch Yuste, Xavier

Tugues, Alberto

U

Uyà, Jordi

Uyà, JMa

V

Velasco Sánchez, Raúl

Vilademunt, Teresa

X  
Y  
Z  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribueix:

Nordest

 

 

 

logo nou
emboscall

e-mail:

emboscall@hotmail.com